jachcenajamajce

12 tekstów – auto­rem jest jachce­naja­maj­ce.

nieprawda

spróbuj pat­rząc w oczy
za­pew­nić o prawdzie
wy­myślo­nej w pośpiechu

niech Cię nie zaskoczy
zdra­da w kłamstwie
nu­ta grzechu
w Twym uśmiechu 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 sierpnia 2013, 20:51

bez strachu

usiądź prze­de mną w mil­cze­niu
nieważne nic co jest obok
pod­daj się bez­bron­ne­mu spoj­rze­niu
w którym nadzieja jest Tobą

wsłuchaj się w ciszę między na­mi
i głośno bijące ser­ce
uracz tyl­ko cichy­mi słowa­mi:
"nie bój się nicze­go więcej" 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 8 stycznia 2013, 23:22

ko­biety ciągle doszu­kują się kom­pleksów,
za­miast myśleć o tym, co mają na miejscu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 grudnia 2012, 22:19

Przedawkowana rzeczywistość - dwa kroki od piekła

Nie lu­bię no­cy. Boję się no­cy. Wte­dy wszys­tkie nieokiełzna­ne myśli na­bierają os­trości, wwier­cając się w umysł. Myśli, z który­mi nie mam od­wa­gi zmie­rzyć się za dnia, myśli, które ce­lowo i całkiem świadomie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 8 grudnia 2012, 16:11

dzień nie do końca

uciek­nijmy...

nie pot­rze­buję jut­ra
za sobą mam wiele nieuda­nych dni
dla­tego proszę, zrób to 
zas­trzel mnie

dziś. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 grudnia 2012, 18:55

każdy pot­rze­buje cze­goś, co po­może mu za­pom­nieć o bez­nadziej­ności życia, coś, w czym może się bez pa­mięci zat­ra­cić. jeśli człowiek te­go nie ma - po­mału zat­ra­ca się sam w sobie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 listopada 2012, 18:43

nie czuć nic

chcę zam­knąć oczy,
nie czuć nic.
tak bez myśli

tkwić
w tej wolności

chcę zam­knąć oczy,
nie czuć nic.
w spokoju

żyć
już bez miłości. 

wiersz • 19 maja 2012, 18:54

niespełnienie

Pragnę Cię...
wy­ciągam ręce, chcę więcej
szpo­ny niez­ro­zumienia, cała się trzęsę,
krok w tył, żałuję.
Czy nig­dy nie poczuję?

Pragnę Cię...
chcę jeszcze...
Us­ta krzyczą: Ciebie więcej...!

Wy­cofuję się.
Krok w tył, żałuję. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 18 maja 2012, 19:05

często od mądrości rozsądniej­szym wy­borem jest od­ro­bina sza­leństwa :) 

myśl • 10 maja 2012, 00:01

niepos­kro­miony ape­tyt. szko­da, że nie na życie... 

myśl • 9 maja 2012, 22:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność